ORD

I ORD-delen på högskoleprovet kommer ditt ordförråd att testas. Du kommer att få 20 ord eller uttryck med fem svarsalternativ för varje ord. Din uppgift är att lista ut vilket av alternativen som är mest synonymt med ordet.

Högskoleprovet (ORD) - Tips på lång sikt

  • För att öka ditt förråd är bästa rådet vi kan ge dig att läsa mycket skönlitteratur och facklitteratur. Detta ökar både din läshastighet och ditt ordförråd. Ta gärna som vana att läsa en stund innan du går och lägger dig varje kväll.
  • Läs morgontidningen varje morgon. Läs exempelvis DN varje dag och fokusera särskilt på en artikel. Denna artikel läser du noggrant och slå upp alla ord du inte kan.
  • Något annat som kännetecknar denna del är att äldre brukar lyckas bättre än yngre på den. En av anledningarna till detta är att det tar tid att utöka sitt vokabulär. Utöka ditt ordförråd aktivt genom att alltid skriva upp nya termer du stöter på i vardagen och repetera dem på kvällen.
  • Köp en bok med prefix och suffix (förled och efterled). På denna del kan man ofta lista ut ordets betydelse genom att kunna någon del av det. Lär dig många prefix och suffix så kommer du att förbättra ditt resultat rejält.

Högskoleprovet (ORD) - Tips på kort sikt

Under provet kan hända att du stöter på svåra termer och då är dessa råd smarta att använda:

  • Se om ordet liknar något i ett annat språk du behärskar, det finns väldigt många låneord i svenska språket.
  • Känner du igen ett ord men vet inte den exakta betydelsen? Då kan det vara bra att försöka sätta det i ett sammanhang. Försök att komma ihåg i vilket sammanhang du hört det.

Ett sista mer generellt råd är att träna långsiktigt. Du lär dig inte denna del månaden innan högskoleprovet och det är bara de som har tålamod att träna under en längre period som lyckas.

StuderaSmart drivs ideellt - hjälp oss att driva hemsidan vidare! Swisha valfritt belopp till 0735 020 188. Tusen tack!!
+