LÄS

Högskoleprovet består bland annat av en del kallad LÄS. I den kommer du att få läsa ungefär 5-6 stycken artiklar om olika ämnen som få är insatta i. Det gäller att förstå artiklarna och svara på frågorna till dem.

Högskoleprovet (LÄS) - Bra att veta

På LÄS finns egentligen tre olika frågetyper: faktafrågor, slutledningsfrågor och helhetsfrågor.

 • faktafrågorna behövs ingen förståelse. Det gäller bara att hitta var i texten frågan besvaras. Det kan vara ett årtal, en åsikt, en plats m.m. Svarsalternativen på faktafrågorna kan vara kluriga, då vissa alternativ bara delvis är sanna.
 • Svaren på slutledningsfrågorna kan inte hämtas direkt ur texten. Slutledningsfrågorna ställs på specifika delar av texten och kan handla om att man ska välja det svarsalternativ som bäst sammanfattar innehållet i ett stycke. Ett annat exempel är att man ska välja det svarsalternativ som stämmer bäst med författarens antydningar i ett visst stycke.
 • Den sista frågan på en text är ofta helhetsfrågan. Den är en slutledningsfråga, fast på hela texten och kan vara formulerad: Vad är författarens syfte med texten? Eller vilket svarsalternativ sammanfattar bäst textens innehåll?

Högskoleprovet (LÄS) - Ett tankesätt

 • Börja med den lättaste artikeln. Ägna någon minut åt att hitta den artikel som du verkar mest insatt i, eller som verkar lättast. Det är alltid skönt att få en bra start.

 • Läs texten före frågorna. Detta gör att du får en helhetsförståelse av texten istället för att du bara letar efter svaren på frågorna. Har du en helhetsförståelse går det sedan fort att hitta till ställena där frågornas svar står.

 • Frågornas ordning följer ofta textens ordning. Besvara dem därför i turordning. Du kan räkna med att svaret på första frågan finns tidigt i texten och att sista frågan är en helhetsfråga på hela texten.

 • Vilken sorts fråga är det? Du letar information på olika sätt beroende på om det är en fakta-, slutlednings- eller helhetsfråga.

 • Tänk ut ett svar innan du tittar på svarsalternativen. Detta gör att du undviker att ta luriga svarsalternativ som till en början verkar stämma.

 • Fastna inte, som vi har sagt så många gånger förut, så gäller det även på denna del att inte fastna!

Högskoleprovet (LÄS) - Smarta tips

Att öka din läshastighet gör underverk på denna del. Hur du gör detta kan du läsa om här. Lär dig att utesluta svarsalternativ. Nedan kommer svarsalternativ som du nästan alltid kan utesluta:

 • Svarsalternativ som har stöd i texten men som inte svarar på frågan.

 • Politiskt inkorrekta svarsalternativ. Kan vara rasistiska, sexistiska påståenden eller saker som absolut inte stämmer med verkligheten.

 • Citat från texten. Finns exakta formuleringar från texten med, kan du räkna bort alternativet då detta bara ska locka dig att tro att det är svaret på frågan bara för att du känner igen det från texten.

 • Svarsalternativen överskattar eller underskattar ibland författarens åsikt. Vi säger att det står att författaren tycker att tennis är den roligaste sporten. Ett överskattande svarsalternativ är: ”Tennis är den enda roliga sporten.” Ett underskattande alternativ kan vara ”Alla sporter är lika roliga”.
StuderaSmart drivs ideellt - hjälp oss att driva hemsidan vidare! Swisha valfritt belopp till 0735 020 188. Tusen tack!!
+