StuderaSmart-Vikingabåt

Anställningsbevis

När du får besked om att du fått jobb ska du så fort som möjligt se till att få ett skriftligt anställningsbevis. Om du och arbetsgivaren skulle ha olika uppfattningar eller hamna i konflikt om någonting som rör din anställning, har du ett papper som visar precis vad som gäller! I anställningsbeviset ska följande punkter finnas med:

Arbetsuppgifter

Vad ska du jobba med?

Anställningstid

Mellan vilka datum sträcker sig anställningen?

Arbetstid

Hur många timmar per vecka ska du jobba? Vilka tider? Förekommer jobb på kvällar och/eller helger?

Lön

Hur mycket tjänar du?

Lön

Hur stor ersättning får du om du jobbar obekväm arbetstid och/eller övertid? Läs mer här.

Uppsägningstid

Med hur kort varsel har arbetsgivaren rätt att säga upp dig? Och med hur kort varsel kan du säga upp dig själv? Det är vanligt med en månads ömsesidig uppsägningstid, men vid kortare anställningar som sommarjobb kan uppsägningstiden vara kortare.