StuderaSmart-Vikingabåt

Intervjufrågor

Här följer en guide med de 10 tuffaste, vanligaste frågorna och följdfrågorna du kan tänkas stå inför vid en anställningsintervju. Det är verkligen här – bland frågor, presentationer och svar – det gäller att tala dig till en plats på företaget. Ett CV kan inte tala för sig självt, den uppgiften är upp till dig. Känn dig mer förbered och påläst än någonsin med följande guide.

Ett tips innan vi startar: ta det lugnt, lyssna och ta pauser under intervjun. Var inte rädd för att det ska bli tvärtyst, det är oftast intervjuarens fel.

1. Berätta om dig själv…

Var växte du upp? Hur ser din livssituation ut idag? Hur kom du in på det yrkesvalet/jobbet du står inför idag?

 • Frågans syfte
  Detta är den vanligaste öppningsfrågan som möjliggör en uppmålad bild av dig själv. Här vill rekryteraren se din personlighet och livsstil för att kunna jämföra med befintligt anställda – passar du in? Eller sitter du kanske på spetskunskap att dela med dig av till resten av arbetsteamet och lyfta företagets anda?

 • Följdfrågor
  Berätta mer om dig själv, din utbildning och intressen. Vad gör dig glad i livet? Är du aktiv i någon förening eller klubb? Har du en annan erfarenhet från tidigare skolprojekt eller liknande?

2. Vad vet du om vårt företag?

Vad gör företaget? Hur skiljer de sig från andra? Vad gör dem mer unika än andra? Vilka är målgruppen?

 • Frågans syfte
  En simpel fråga för att introducera dig inom företaget. Besvara frågan korrekt samt undvik att vara för lång i dina svar.

 • Följdfrågor
  Vilka produkter/tjänster erbjuder vi som företag? Finns det något som gör dem utmärkande? Kan vi öka vår försäljning? Hur stora är vi?

3. Vad gör just dig lämpad för detta jobb?

Varför är just du den vi söker? Vad kan du erbjuda oss?

 • Frågans syfte
  Frågan är ställd för att veta dina drivkrafter – om detta är det du vill ägna din framtida karriär åt eller endast en mellanlandning innan den rätta. Förbered dig på att besvara denna ordentligt. Gärna med fyra alternativa svar till varför du är den rätte.

 • Följdfrågor
  Vilka av dina erfarenheter styrker detta påstående? Behöver din utbildning kompletteras till den sökta tjänsten? Hur lång inlärning kan du tänkas behöva innan du för igång?

4. Hur ser dina fritidsintressen ut?

Vad gör du helst när du får tid över? Vad gör dig mest glad?

 • Frågans syfte
  Syftet är att ta reda på mer om dig som person och hur du ser på ditt liv utanför jobbet. Undvik helst politik, religion och liknande åsiktsbaserade samtalsämnen.

 • Följdfrågor
  Finner du andra saker intressant?

5. Du är yngre än de vi normalt anställer – vad är din syn på det?

Finns det positiva sidor med detta? Har du något att tillföra, som den äldre generationen inte har? Vilka mindre bra sidor finns och hur kompenserar du dessa?

 • Frågans syfte
  Syftet är att ta reda på om du som yngre person endast är ute efter lönen och sedan tänker vidareutbilda dig. Företag vill helst ha en fast, hållbar personal.

 • Följdfrågor
  Skulle du vilja fortsätta din utbildning efter att ha blivit anställd hos oss? Att arbeta hos oss under en period av 5 år – är det lång eller kort tid för dig?

6. Du är äldre än de vi normalt anställer – vad är din syn på det?

Finns det positiva sidor med detta? Har du något att tillföra som den yngre generationen inte har? Vilka mindre bra sidor finns och hur kompenserar du dessa?

 • Frågans syfte
  För det mesta saknar åldern betydelse så länge du är frisk i knoppen. Däremot kan följdfrågorna bli kniviga.

 • Följdfrågor
  Har du ett bra kontaktnät? Kan du ha nytta av detta i ditt arbete? Vilka förmåner leder det oss till? När når man sin absolut bästa prestationsförmåga i denna bransch?

7. Har du haft flera jobb de senaste åren? Varför?

Hur har detta gått till? Finns det skäliga förklaringar?

 • Frågans syfte
  Exempelvis: att du bytt många jobb under den senaste tiden, ses det som något negativt. Detta då arbetsgivaren kan börja tvivla på din arbetsmoral eller samarbete. Å andra sidan kanske det beror på dagens rörliga arbetsmarknad som tillåter olika korttidsjobb och projekt. Var tydlig hur det ligger till.

 • Följdfrågor
  Har du blivit avskedad eller har du sagt upp dig? Har du drabbats av en arbetsskada? Vilka är skälen till detta? När skedde detta? Har du hamnat i konflikter på dina tidigare arbetsplatser? Vad tyckte du om dina tidigare arbetskamrater? Har du kvar kontakten med några i form av vänner?

8. Hur länge har du varit arbetslös?

Vad är skälet till detta?

 • Frågans syfte
  Bli inte upprörd av frågorna du får ställda till dig. Syftet är att veta hur du hanterat sitsen som arbetslös och om den gjort dig mindre driven. Visa att du varit aktiv, sökt jobb och hållit stämningen på en god nivå.

 • Följdfrågor
  Vad har du gjort under din tid som arbetslös? Har du deltagit i en utbildning? Har du tappat greppet om arbetsmarknaden?

9. Tre sökande är kvar att välja mellan – varför ska vi välja just dig?

Vad kan du erbjuda oss som inte de kan? Varför passar just du för jobbet?

 • Frågans syfte
  Syftet är att få omkull den som intervjuar. Det ska vara ett lugnt och realistiskt svar. Att det finns två andra personer till spelar ingen roll, det är endast en fråga, inget avgörande.

 • Följdfrågor
  Vad får dig att känna att detta är den avgörande faktorn?

10. Om dina referenser får se ditt CV – skulle de känna igen dig då?

Känner de igen dig som person, dina arbetsuppgifter och din merit?

 • Frågans syfte
  Syftet är att betrygga sig om att det du sagt hittills stämmer, samtidigt som att intervjuaren önskar säkerställa att du verkligen är rätt person för denna tjänst – gärna med lite hjälp från andra personers ögon. 

 • Följdfrågor
  Vilka 2st personer skulle du kunna tänka att ge som referenser? 
StuderaSmart drivs ideellt - hjälp oss att driva hemsidan vidare! Swisha valfritt belopp till 0735 020 188. Tusen tack!!
+