Hur går högskoleprovet till?

Innan du skriver högskoleprovet första gången är det viktigt att du vet hur provet är upplagt, och vad du kommer testas på. Den här sidan hjälper dig att förbereda dig inför högskoleprovet på det bästa sättet, vilket är grunden till ett lyckat resultat!

Högskoleprovets delar

Högskoleprovet är uppdelat i en kvantitativ och en verbal del. Delarna har 80 poäng vardera. Provet kan skrivas två gånger per år, så du har en massa chanser på dig att leverera ett bra provresultat och nå drömutbildningen. Nedan kommer lite kort info om de olika delarna.

Verbal del

LÄS

I delprovet ”läsförståelse” kommer du att få läsa ungefär 5 – 6 artiklar om olika ämnen som få är insatta i. Det gäller att förstå artiklarna och svara på frågorna till dem.

ORD

Inom delprovet ”ordförståelse” kommer ditt ordförråd att testas genom att du får ett ord, och fem svarsalternativ. Din uppgift är att lista ut vilket av alternativen som är mest synonymt med ordet.

ELF

”Den engelska läsförståelsen” testar din förståelse genom tre olika moment. Först, kommer två texter som liknar den svenska läsförståelsen ”LÄS”, men denna engelska version är kortare. Efter detta, kommer en serie korta texter där du ska välja den rubrik bland svarsalternativen som bäst beskriver vad texten handlar om. Slutligen, kommer ett ”lucktest” där du får en text med några luckor. Det gäller att sätta in rätt ord i luckorna så att texten blir grammatiskt rätt, och orden ska förstås även passa in i sammanhanget.

MEK

”Meningskomplettering” är en del av högskoleprovet som dels testar ditt ordförråd, men framför allt din förmåga att sätta in orden i rätt sammanhang.

Kvantitativ del

NOG

”Nog med information” är en matematisk del som testar ditt logiska tänkande. Uppgifterna är utformade så att du får en fråga och sedan två fakta. Din uppgift är att inse hur du med så lite fakta som möjligt kan lösa uppgiften.

DTK

Delen testar din förmåga att avläsa diagram, tabeller och kartor. Du får exempelvis en karta och ska svara på två uppgifter som hör till den.

XYZ

Denna del testar på ett mer konkret sätt dina matematiska kunskaper än NOG, eftersom att du här måste lösa uppgifterna, inte bara förstå om de kan lösas eller inte.

KVA

Detta är en del på högskoleprovet som testar hur bra du är på att bedöma tal. Du får två olika kvantiteter och ska bedöma vilken av dem som är störst, alternativt om de är lika stora, eller om det inte går att avgöra.

Ett typiskt schema

8.30–9.00Information till deltagarna
9.00–9.55Provpass 1
10.00–10.30Rast
10.30–11.25Provpass 2
11.30–11.50Rast
11.50–12.45Provpass 3
12.50–14.00Lunch
14.00–14.55Provpass 4
15.00–15.20Rast
15.20–16.15Provpass 5
16.15–16.20Information till deltagarna

Notera: att det är fem provpass under dagen, två är kvantitativa och två är verbala. Dessutom finns ett utprövningsblock som antingen kan vara kvantitativt eller verbalt. Detta räknas dock inte till ditt resultat. Ingen vet i förväg i vilken ordning de olika delproven kommer, eller vilka delar som hamnar i utprövningsblocket.

Tid

Du har säkert hört många säga att det är tidspress på högskoleprovet. Detta är förvisso sant, men med rätt lösningsmetoder och lite erfarenhet ordnar det sig. Mer specifikt har man:

Kvantitativ del

NOG 12 uppgifter ska lösas på 20 minuter, ger 1,5 minuter per uppgift
DTK 24 uppgifter ska lösas på 46 minuter, vilket ger nästan 2 minuter per uppgift
XYZ 24 uppgifter ska lösas på 24 minuter, ger 1 minut per uppgift
KVA 20 uppgifter ska lösas på 20 minuter, ger 1 minut per uppgift

Verbal del

ORD20 uppgifter ska lösas på 6 minuter, ger 18 sekunder per uppgift (snabba ryck!)
LÄS20 uppgifter ska lösas på 44 minuter, ger ungefär 2 minuter per uppgift (lugna puckar!)
MEK20 uppgifter ska lösas på 16 minuter, ger 48 sekunder per uppgift
ELF20 uppgifter ska lösas på 44 minuter, alltså även här över två minuter per uppgift

Det är smart att hålla koll på hur mycket tid du bör lägga på varje uppgift –  då detta minskar risken för att du fastnar och inte har tid att göra de sista uppgifterna.

StuderaSmart drivs ideellt - hjälp oss att driva hemsidan vidare! Swisha valfritt belopp till 0735 020 188. Tusen tack!!
+