Tillbaka till Kurs

Matematik 2

0% Avklarat
0/0 AvsnittAvsnitt 1 av 6
Pågående

Sammanfattning av Matematik 2

Sammanfattning – Innehåll

Algebra och ekvationer

Vi lär oss om grundläggande algebra och hur man formulerar ekvationer av olika typ. Vilka regler kan användas för att lösa ekvation? Vi tittar även på olika typer av ekvationer, både förstagrads- andragrads- och exponentialekvationer. Dessutom lär vi oss mer om geometri och går även in på hur man löser olikheter. Dessa kunskaper kan förutom i Matematik 2 även användas vid skrivande av högskoleprovet.

Sannolikhetslära och statistik

Vi går igenom grundläggande sannolikhetslära som innefattar olika typer av enkla vardagsexempel. Dessutom ges en introduktion och förståelse till begrepp som median och medelvärde. Vi tittar på slumpförsök som slantsingling och tärningskastning. Statistiskt fortsätter vi bygga på de kunskaper du fick i Matematik 1.

Funktioner

Här använder vi de kunskaper i ekvationer vi tidigare fått och använder dem för att bygga funktioner. Vi lär oss om linjära ekvationen men även linjära ekvationssystem. Dessutom ges en introduktion till andragradsfunktioner och hur man kan lösa ut nollpunkter, nollställen med mera ur dessa. Detta förtydligas med exempel från verkligheten.