StuderaSmart-Vikingabåt

Personligt Brev – Att tänka på

Ett personligt brev kan se ut på många olika sätt, men det finns vissa riktlinjer för design, layout och språk man borde följa för att bli omtyckt av arbetsgivaren.

När du har skrivit klart ditt personliga brev är det viktigt att läsa igenom det noga. Kanske be någon annan göra det åt dig och påpeka vad hon/han fick fram av dig eller hur hon/han såg på dig utifrån det skrivna. Stämmer det bra överens med det du ville säga?

Några riktlinjer ett personligt brev bör följa

Allmänt

  • Begränsa brevet till en sida.
  • Skicka gärna med en bild på dig själv.
  • Var inte för detaljerad, låt läsaren få möjlighet att ställa frågor.
  • Låt brevets disposition vara tydligt, gör mellanrum. Undvik långa stycken.

Språk

  • Skriv korta aktiva meningar, stava korrekt och använd positiva ord.
  • Skriv enkelt, rakt och spontant, börja inte meningarna i jagform.
  • Anpassa språket efter arbetsgivarens kultur (bank, verkstad, reklamfirma).

Layout

  • Dela upp texten i tydliga stycken. Använd marginaler på minst 3,5 cm till höger och vänster, det ger plats för anteckningar av den som skall läsa brevet.
  • Använd ett läsvänligt typsnitt. Att dessutom blanda flera olika stilar ger ett rörigt intryck.