Snabbläsning

Många i dagens samhälle tror att de läser snabbt och bra. Men de kan egentligen fördubbla eller rentav tredubbla sin läshastighet utan att anstränga sig alltför mycket. Detta skulle underlätta enormt och spara mycket tid i sina arbeten. För att förstå vilken potential du har ska vi berätta att en medelsnabb läshastighet är ca 250 ord/min, medan snabbläsarna läser ca 1000 ord i minuten. Att komma upp i 600 – 700 ord per minut går snabbt om du bara tränar målinriktat med din snabbläsning.

Vanliga fel vi gör när vi läser

  • Vi fixerar blicken för många gånger i varje mening eftersom vi tror att hjärnan måste läsa varje ord för att förstå. Sanningen är att du kan fixera blicken på fem-sex ord vid vid varje blicknedslag utan att tappa förståelsen.

  • Det andra felet som vi gör är att vi stannar för länge vid varje fixering. Många tror att hjärnan behöver tid för att få in det som står men i själva verket kan hjärnan registrera fem ord på en hundradels sekund! Så snabbt går det tyvärr inte att få upp blicken men det är ingen omöjlighet att komma ner mot en kvarts sekund per nedslag med snabbläsning.

  • Vi läser om meningar som vi inte uppfattade alla ord i första gången vi läste meningen. I 90 % av fallen kommer du att förstå utan att läsa om meningen och i de tio procent av fallen som du har missat något viktigt är det bättre att läsa om det senare.

  • Vi hör en ”inre röst” i huvudet när vi läser, vid en korrekt snabbläsning går det så fort att en inre röst aldrig skulle hänga med.

Hur ska jag bli bättre på snabbläsning?

Det finns många sätt att förbättra din snabbläsning, här kommer några:

  • Ha ett tidtagarur och bestäm att du får en minut på dig att läsa så många ord som möjligt av en text. Det är viktigt att du då inte läser så snabbt att du tappar förståelsen. Det är dock en myt att snabbare läsning skulle göra hjärnan mindre koncentrerad. Snabbläsningen är bara nyttig eftersom hjärnan blir mer alert när informationen kommer in snabbare. Gör detta varje dag och märk hur du kommer att utvecklas fortare än du tror.

  • Träna några minuter varje dag på att fixera blicken så få gånger per rad som möjligt.

  • Accelerationsläsning innebär att du börjar i ditt normala lästempo för att sedan öka successivt ända tills du inte förstår innehåll längre. Försök att fortsätta öka hastigheten även om du inte förstår texten, börja om hela övningen på varje ny sida. Vitsen med detta är att få hjärnan att vänja sig vid att läsa snabbare. Du tror antagligen att du har ett lästempo som är naturligt för just dig men detta är inte sant. Det är bara en vana du har fått som hjärnan snabbt glömmer bort om du träna målinriktat på att läsa snabbare.

  • En annan idé är att använda en så kallad metronom. Detta är något som hjälper dig att hålla en viss takt. Denna takt ska du följa med dina fixeringar i texten med en fixering per taktslag. Ställ in takten lite högre än du är van vid för bästa resultat.

  • Det finns många fler råd men det viktigaste av allt oavsett vilken övning du gör är att du har bestämt dig för att göra ditt bästa. Med rätt motivation kan du på bara några veckor öka din läshastighet till en nivå du inte trodde att det gick att uppnå. En viktig detalj för att detta ska fungera är dock att träna korta pass åt gången. Hjärnan orkar inte koncentrera sig mer än några minuter åt gången och det bästa är att träna ungefär en kvart om dagen.
StuderaSmart drivs ideellt - hjälp oss att driva hemsidan vidare! Swisha valfritt belopp till 0735 020 188. Tusen tack!!
+