Avsnitt 9 av 9
Pågående

Formelblad för Matematik 1

Nedan finner du formelblad för Matematik 1. Detta är en komprimerad version av de formler som presenteras under kursen och något du får ha som hjälpmedel under nationella provet. Det är nyttigt att bekanta sig med detta formelblad innan provet så att du vet var du finner formlerna och förstår dem.

Formelblad

https://www.skolverket.se/download/18.4fc05a3f164131a7418bcd/1535021811272/Formelblad%20Matematik%201%202018.pdf

Formelblad för Matematik 1