Avsnitt 4 av 9
Pågående

Statistik

Innehåll – Matematik 1 – Statistik:

1. Tolka diagram
2. Medelvärde och median

1. Tolka diagram inom statistik

Det finns många typer av diagram som man kan visa resultatet med. Här visas några av dessa. I din lärobok finns det några fler typer som du också skall kunna läsa av.

Stolpdiagram

Ett stolpdiagram inom statistik visar frekvenserna av rangordningsbara observationer (dvs. tal) som “stolpar” eller vertikala streck.

Exempel:

När tolv matcher var spelade i en bandyserie var antalet matcher med visst antal mål fördelade enligt nedanstående statistiska diagram.

Stolpdiagram - statistik - matematik 1

Vi ser att två matcher blev mållösa, i tre matcher gjordes ett mål och så vidare.

Histogram

Ett histogram inom statistik visar frekvensen av observationer av en rangordningsbar storhet inom ett intervall. Att dela in observationerna i intervall kallas för att klassindela materialet. Alla intervall skall vara lika stora.

Histogram - statistik - matematik 1

Histogrammet ovan visar hur många vedträn, med en längd inom ett givet intervall, som det fanns i en vedtrave. Histogrammet visar att det var 15 vedträn i längder mellan 35 cm och 36 cm, 35 vedträn i längder mellan 36 cm och 37 cm och så vidare.

Stapeldiagram

För att relatera frekvenser till observationer som inte är rangordningsbara t ex egenskaper, platser, företeelser etc. kan stapeldiagram användas.

stolpdiagram - statistik

Stapeldiagrammet ovan visar resultatet från ett prov i Matematik A Vi ser att två elever fick betyget IG, åtta elever fick betyget G och så vidare.

OBS! Ingen pil på den horisontella axeln!

Cirkeldiagram

Ett cirkeldiagram är bra när man vill visa relativ frekvens. Storleken på varje cirkelsektor visar andelen varje post utgör av hela materialet.

Diagrammet nedan visar t.ex. hur stor andel av den totala konsumtionen av apelsiner som befolkningen Svealand, Götaland respektive Norrland står för.

Statistik

2. Medelvärde och median inom statistik

Medelvärde

Du har säkert stött på och beräknat medelvärde flera gånger. Det fås genom att man summerar alla sina tal och delar denna summa med antalet tal.

Exempel 1:

Du har mätt temperaturen med jämna mellanrum under ett dygn för att undersöka om sommaren har kommit eftersom du läst att om dygnsmedeltemperaturen är över 10 grader Celsius är det sommar. Tabell över dina resultat finns nedan. Verkar det vara sommar?

Uträkning: Summera temperaturerna och dividera summan med antalet mätningar.
(6+5+3+9+13+15+12+9)/8 = 72/8=9

Svar: Det är inte sommar eftersom dygnsmedeltemperaturen är 9 grader Celsius.

Median

Medianen är det tal som står i mitten när man har skrivit upp dem i storleksordning. Är det ett jämnt antal tal är medianen medelvärdet av de två mittersta talen.

Exempel 2:

Du vill undersöka medianlönen genom statistik på ett litet företag. I tabellen nedan finns de uppgifter som du hämtat från löneansvarig.

Median - statistik - Matematik 1

Typvärde

Det vanligaste talet eller den vanligaste observationen kallas för typvärde. Flera typvärden kan förekomma.

Ditt nyfikna grannbarn undrar vilket typvärdet är för färg på bil på ditt arbete. Som den snälla granne du är lovar du att undersöka saken. I tabellen nedan ser man vilka bilfärger du sett på parkeringen.

Uträkning: Typvärdet är den vanligaste observationen, i detta fall vit och blå, 15 st vardera.

Svar: Typvärden är vit och blå.

Statistik: Totalundersökning, stickprov och urvalsmetoder

https://www.youtube.com/watch?v=Nw3pqhHhpuI&ab_channel=JonasVikstr%C3%B6m

StuderaSmart drivs ideellt - hjälp oss att driva hemsidan vidare! Swisha valfritt belopp till 0735 020 188. Tusen tack!!
+