Avsnitt 1 av 9
Pågående

Sammanfattning av Matematik 1

Välkommen till vår sammanfattning av Matematik 1! Vi har som vanligt försökt att förenkla och förkorta för att du ska kunna plugga snabbare och StuderaSmart! Matematik 1 ger en bra grund till dina fortsatta studier och vi hoppas därför innerligt att du har nytta av denna sammanfattning.

Vi främst baserat texterna på kursboken men har konsulterat olika ämneskunniga lärare för att få hjälp att förklara vissa moment på ett pedagogiskt sätt. Vårt upplägg är planerat med en bas av teori med efterföljande exempel och lösningar. Om du först går igenom dessa, kan du sedan fortsätta med de nationella prov som också finns. Blir du osäker på någon formel har vi också kursens formelblad tillgängligt på sidan.


Kursinnehåll – Sammanfattning Matematik 1

 • Räkna med tal
 • Procenträkning
 • Statistik
 • Formler, variabler och ekvationer
 • Geometri
 • Funktioner

Matematik 1 – centrala mål har formulerats av högskoleverket på följande vis:

Taluppfattning, aritmetik och algebra

 • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
 • Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.
 • Hantering av algebraiska uttryck och för karaktärsämnena relevanta formler samt metoder för att lösa linjära ekvationer.

Geometri

 • Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem.
 • Geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel skala, vektorer, likformighet, kongruens, sinus, cosinus, tangens och symmetrier.
 • Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala för karaktärsämnena.
 • Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.

Samband och förändring

 • Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
 • Begreppen förändringsfaktor och index samt metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån.
 • Begreppen förhållande och proportionalitet i resonemang, beräkningar, mätningar och konstruktioner.
 • Skillnader mellan linjära och exponentiella förlopp.

Sannolikhet och statistik

 • Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet.
 • Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.

Problemlösning

 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
 • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.


Om du har några frågor, kommentarer eller feedback, passa på att kontakta oss via forumet nedan så svarar vi fort. Mycket nöje!

Sammanfattning av Matematik 1 på 14 minuter

https://www.youtube.com/watch?v=1aA1LDVbVmA&ab_channel=Eddler
StuderaSmart drivs ideellt - hjälp oss att driva hemsidan vidare! Swisha valfritt belopp till 0735 020 188. Tusen tack!!
+