Avsnitt 8 av 9
Pågående

Matematik 1 – Nationella prov

Nationella prov är ett kurstäckande prov som utfärdas av skolverket varje termin.

Om nationella prov

Kursproven består av ett muntligt delprov och tre skriftliga delprov.

Samtliga delprov måste genomföras för att provresultaten ska kunna utgöra det bedömningsunderlag som avses.

Muntligt delprov

Det muntliga delprovet (dvs. Del A) kan genomföras från det att skolan får materialet under provperiodens första vecka. Det muntliga delprovet kan genomföras även efter de skriftliga delproven.

Det muntliga delprovet genomförs i grupper om tre till fyra elever. Provtiden för en grupp är cirka 20 – 30 minuter.

Skriftliga delprov

De skriftliga delproven Del B, C och D skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på över tre timmar rekommenderas att man lägger en längre rast, gärna lunch, mellan Del C och Del D.

Provtiden är 90 minuter för Del B + Del C och 120 minuter för Del D. Av provtiden rekommenderas att högst 45 minuter används för arbete med Del B.

Del B

Delprovet består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Svar och lösningar skrivs i provhäftet. Om inte annat anges i uppgiften ska eleverna endast ange svar.

Del C

Delprovet är en mer omfattande uppgift där digitala verktyg är tillåtna. Lösningen till denna uppgift ska redovisas på separat papper. Eleverna bör uppmärksammas på att det är viktigt att de försöker lösa denna uppgift eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.

Del D

Delprovet består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna.  Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Eleven ska redogöra för sina tolkningar av uppgifterna och sina tankegångar. I några uppgifter anges att ”Endast svar krävs”, vilket innebär att enbart svaret kommer att bedömas.

Gamla nationella prov

Matematik 1a

Del1a
Del2a
Del3a

Svar matematik 1a

Matematik 1b

Del1b
Del2b
Del3b

Svar matematik 1b

Matematik 1c

Del1c
Del2c
Del3c

Svar matematik 1c

Nationella prov - Matematik 1

Matematik 1 – Repetition inför nationella provet del 1

https://www.youtube.com/watch?v=HPraMPuwg1E&ab_channel=B%C3%B6rjeSundvall
StuderaSmart drivs ideellt - hjälp oss att driva hemsidan vidare! Swisha valfritt belopp till 0735 020 188. Tusen tack!!
+