Fysik 2

Fysik 2 är en fortsättningskurs i fysik på gymnasienivå

Under Fysik 1 gick man igenom den grundläggande fysiken och förklarade basala begrepp och termer. I Fysik 2 fortsätter man och fördjupar sig i fysikens värld. Dels bygger man vidare på gammal kunskap, dels tar man upp nya fysiska fenomen och teorier som till exempel Einsteins relativitetsteori. Kursen räknas vara en av de tyngre kurserna man kan läsa på gymnasiet. Det ingår mycket matematik och man får räkna mycket med hjälp av fysikaliska formler och modeller. Fysik 2 är dock även en mycket rolig kurs och man får experimentera och labba på lektionerna och se samband runt omkring sig!

Det är viktigt att man förstår vad man gör, dels för att det blir roligare, dels för att det blir mycket enklare att komma ihåg hur man ska göra och varför man gör det. Därför har vi konstruerat kurshjälpen i Fysik 2 där vi går igenom det viktigaste och förklarar på ett enkelt sätt. Använd kurshjälpen som ett komplement till din kursbok när det är något du inte förstår, vill repetera, läsa i förväg, eller kolla på fler exempel för att förbereda dig inför provet! I sammanfattningarna hittar ni även pedagogiska räkneexempel där vi steg-för-steg går igenom hur man lösa frågorna.

Fysik 2 går som sagt in lite mer på djupet än Fysik 1 och du kommer bland annat få lära dig om Einsteins teorier, den byggsten som bygger upp hela universum, att ljus både kan betraktas som strålar och som partiklar, att det faktum att vi inte vet hur magneter fungerar, samt en mängd nya begrepp och fysikaliska fenomen och hur man räknar på att få fram samband och kunna förutse olika händelser. Är det något som är oklart går det bra att skriva frågor i forumet och få hjälp av andra elever runt om i landet.

Fysik 2 – Kursinnehåll och betygskriterier

Kunskapskrav (Betygskrav) Gymnasiekurs Fysik 2

Man kan också läsa mer om kursen på Skolverkets hemsida.

Öppen Registrering

Kurs Innefattar

  • 11 Avsnitt