Avsnitt 4 av 11
Pågående

Kaströrelse

Vad är en kaströrelse? Läs vår sammanfattning och lär dig mer om fysikens värld!

Inledning – Kaströrelse

En kaströrelse kan delas upp i två rörelser helt oberoende av varandra, nämligen i sidled och i höjdled.

Om vi sätter in kaströrelsen i ett diagram och sätter kastaren som koordinaten (0,0) går det att följa kastets rörelse i x- respektive y-led.

Kaströrelse - Fysik 2 - Samanfattning

Rörelsen i x-led

När bollen rör sig i luften påverkas den bara av en kraft, gravitationen som är riktad ned. Alltså har vi ingen kraft riktad i sidled och hastigheten i sidled(x-led) är konstant och lika med utgångshastigheten i x-led.

Rörelsen i x-led kan beskrivas med formeln:

X-led - Kaströrelse - Fysik 2 - Samanfattning

v0x står för utgångshastigheten i x-led och den hastighet som bollen bibehåller under hela färden.

x0 är noll om man sätter koordinaten (0,0) i utkastpunkten, annars är det utkastpunktens x-koordinat i förhållande till (0,0).


Rörelsen i y-led

Eftersom gravitationen är den enda kraft som påverkar föremålet i y-led så är denna rörelse likformigt accelererad.

y-led - Kaströrelse - Fysik 2 - Samanfattning

Några andra bra formler när man räknar på kaströrelse

Kaströrelse - räkneexempel - Fysik 2 - Samanfattning
Kaströrelse - räkneexempel 2 - Fysik 2 - Samanfattning
Kaströrelse - räkneexempel 3 - Fysik 2 - Samanfattning

OBS: Se bild i början av kapitlet för att fatta vad de olika beteckningarna betyder.

Räkneexempel:

Stina kastar en boll som slår i marken 25 meter därifrån. Bollens utgångshastighet är 15 m/s och bågens utgångsvinkel(a) är 50°, hur högt är kastet?

Lösning:

Vi börjar med att räkna ut när bollen landar:

Då v0 = 15m/s och a = 50° får vi:

Då bollen slår ner är:

x = 25
v0x = 9,64m/s (konstant hastighet)
x0 = 0

Om hela kaströrelsen tog 2,6s så måste halva kaströrelsen ha tagit 1,3s. Efter halva kaströrelsen nådde bollen sin högsta punkt, vi vill således ha ut y då t = 1,3s.

Vi har g (en konstant; 9,82), t och y0(satts till 0) men saknar v0y

Svar: Bollen når maximalt 6,6 meters höjd

Videoexempel

Så här kan det se ut när Daniel Ståhl slänger iväg en diskus, titta på hur diskusen rör sig i en kaströrelse!

StuderaSmart drivs ideellt - hjälp oss att driva hemsidan vidare! Swisha valfritt belopp till 0735 020 188. Tusen tack!!
+